Levering binnen 1 week - Wij bezorgen uw bestelling in Noord- en Zuid-Holland
Voergoed Fouragehandel

Klantenservice
Boven Noordzeekanaal

Bel: 0299 - 684 414

Klantenservice
Onder Noordzeekanaal

Bel: 0252 - 674 041

Assortiment

Graszaad, weideonderhoud en kunstmest

Paardenweide
De meest gebruikte en verkochte grasmengsels zijn eigenlijk vooral geschikt voor schapen of rundvee. Deze graszaadmengsels bestaan vooral uit Engels raaigras dat erg snel groeit, een hoog eiwitgehalte heeft en weinig structuurrijk is. Voor paarden en pony's dit mengsel duidelijk minder geschikt. Paarden krijgen over het algemeen al te veel eiwit binnen en hebben een veel grotere behoefte aan structuurrijk gras. Bovendien is het "normale" gras slecht bestand tegen de wijze waarop paarden weiden (het gras zeer kort afgrazen). Koeien rukken het gras af met de tong. Paarden bijten het gras met hun tanden. Gras begint weer te groeien vanuit "het groeipuntje", daar waar de blaadjes uit de stengel komen. Als het groeipuntje opgegeten is, komt het gras moeilijk weer op gang. Een goed paardenmengsel bevat ook gras met een heel laag groeipunt (dichtbij de grond), zodat het gras na "consumptie" weer snel kan aangroeien.

Graszaad
Wij kunnen u van verschillende fabrikanten/telers graszaden leveren. Deze mengsels zijn speciaal samengesteld voor het beweiden door paarden; een laag groeipunt, voldoende structuur en een groot herstellend vermogen zijn enkele van de eigenschappen waar het zaad aan voldoet. De zaden kunnen gebruikt worden voor in- en doorzaai. Vraag vrijblijvend om advies of een prijsopgave.

Weide onderhoud
Voor het behoud van een goede weide is het aan te bevelen om de weide niet alleen te laten beweiden door paarden. Het beste is om het weiden af te wisselen met maaien. Het af en toe maaien heeft een zeer positief effect op de langleefbaarheid van uw weide.

Iedere paardenhouder weet het wel, maar lang niet overal gebeurt het: paardenmest moet eigenlijk de wei uit. Vooral in verband met wormbesmetting, maar ook om het ontstaan van "bossen" te voorkomen is het beter om de paardenmest uit de wei te halen. Om een goede weide te behouden is het aan te bevelen af en toe de "bossen" uit de wei te maaien en de wei een keer te slepen.

Kunstmest
In het voorjaar kunt u de weide een extra groeistimulans geven door de toepassing van kunstmest (ook wel mengmest genaamd). Let er op dat met name de weide welke begraasd gaan worden door paarden of pony's of weiden die gemaaid gaan worden met als doel om er ruwvoer van te winnen zorgvuldig worden bemest! De gehaltes aan eiwit mogen natuurlijk niet te hoog worden. Speciaal voor de bemesting van paardenweide zijn er diverse goede mengmestsoorten beschikbaar. Vraag ons vrijblijvend om advies.